ทนายความอำเภอชุมแพ

ทนายความอำเภอชุมแพ

เปิดหน้าต่อไป

ทนาย ยศพนธ์ ทนายความจังหวัดขอนแก่น อำเภอชุมแพ ยินดีที่ได้รู้จัก พร้อมให้คำปรึกษาและบริการครับ

สมาชิกเครือข่ายทนายความ อำเภอชุมแพ

ทนายยศพันธ์ ทนายความชุมแพ
ทนายยศพันธ์ ทนายความชุมแพ

สวัสดีครับ ผมทนายยศพนธ์ ทนายความจังหวัดขอนแก่น อำเภอชุมแพ ผมจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย……………ผมได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความ เมื่อปี พ.ศ. ……. จากสภาทนายความแห่งประเทศไทยและผ่านการอบรมเนติบัณฑิตเมื่อปี……….. จากนั้นผมได้ทำงานในอาชีพทนายครั้งแรกที่สำนักงานทนายความ………….. 

         เมื่อปี 25….. ผมได้เปิดสำนักงานทนายความของผมเองชื่อ……… รับให้คำปรึกษาและเป็นทนายความในคดีแพ่งและคดีอาญาจนถึงปัจจุบัน 

         เมื่อปี 25… ผมได้ร่วมงานกับเครือข่ายทนายความซึ่งท่านประธานทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายทนายความ ด้วยการรวบรวมเพื่อนๆทนายความทั่วประเทศเข้ามาทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างสมาชิกทนายความด้วยกัน ซึ่งเครือข่ายทนายความมีเป้าหมายด้วยการให้บริการประชาชนที่ประหยัดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กล่าวคือ 

ประหยัด เพราะประชาชนจะได้ใช้บริการในพื้นที่ที่ลูกความอยู่หรือพื้นที่ที่มีคดีความ ทนายความจะไม่คิดค่าเดินทางหรือค่าที่พัก 

สะดวก เพราะสมาชิกทนายความในเครือข่ายกระจายอยู่ทุกจังหวัด เช่นผมเองประจำอยู่จังหวัดขอนแก่น อำเภอชุมแพ เมื่อสมาชิกทนายความในจังหวัดอื่นๆ มีงานหรือรับงานแต่ไม่สะดวกในการเดินทางมาดำเนินคดีให้กับลูกความสมาชิกท่านนั้นจะมอบหมายให้ผมดำเนินการแทน หรือให้ผมเป็นทนายความในคดีแทน อีกทั้งการให้บริการต่างๆจะสะดวกเพราะผมสามารถเดินทางไปศาลไม่เกิน 30 นาทีและเดินทางไปติดต่อหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดขอนแก่นได้รวดเร็ว กว่าทนายความต่างจังหวัดครับ อีกประการหนึ่งคือบางครั้งผมติดธุระหรือติดว่าความท่านสามารถโทรหาคอลเซ็นเตอร์ ฝากข้อความให้ผมโทรกลับได้เลยครับ รวดเร็ว เพราะผมเดินทางไปศาลหรือติดต่อหน่วยงานต่างๆได้ไม่เกิน 30 นาที อีกทั้งลูกความสามารถนัดพบผมได้ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาทีเช่นกัน จะให้ผมทำดำเนินการด้านใดภายในจังหวัดขอนแก่น ผมสามารถจัดการได้ไม่เกิน 1 วันทำงาน ปลอดภัย เครือข่ายเรามีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะรับเป็นสมาชิกเครือข่ายทนายความ เครือข่ายโดยจะให้สมาชิกทุกคนส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบการเป็นทนายความและเป็นทนายความในพื้นที่จริงๆ เช่นการตรวจสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ตรวจสอบทะเบียนบ้านเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆหรือไม่ ตรวจสอบภาพถ่ายสำนักงานมีสำนักงานจริงหรือไม่ ทั้งหมดเพื่อบริการประชาชนที่ต้องการใช้บริการทนายความครับ

นึกถึงทนายความจังหวัดขอนแก่น อำเภอชุมแพ นึกถึงผมทนายยศพนธ์  ติดต่อผมที่มือถือ 094 291 4199  หรือถ้าผมไม่สามารถรับสายได้ ฝากข้อความไว้กับคอลเซ็นเตอร์ได้ที่ 089 226 8899 ได้เช่นกันครับ